Hello, I am

Jhonathan Izquierdo

Full-stack developer

Some javascript code